کیارش میلانی مهندس معماری ساختمان و طراح محیط زیست و فضای سبز -Kiarash Milaninia Pendardesign Architects And Environmental Designers

The Monument to the Unknown Soldier,Tajan River, Sari, Mazandaran

Project for the-monument-to-the-unknown-soldier,tajan-river,-sari,-mazandaran.

 

Size:
48M Height, 
Location:Bank of Tajan River, Sari, Mazandaran 
Credits:
Project by:Kiarash Milaninin

 Ideogram